Call us on 0984 162 482 - 098 360 9876

Dịch vụ

FUCONS - Sản phẩm dịch vụ

Fucons mang đến cái nhìn toàn diện cho ngành xây dựng Công trình Ngầm và Nền móng ở Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung bằng cách áp dụng các công nghệ, kỹ thuật xây dựng tiên tiến của của Thế giới và vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế tại Việt Nam, tạo ra các công trình xanh với chất lượng cao, tiến độ thi công hợp lý và hiệu quả kinh tế.

Sản phẩm – Dịch vụ của Fucons bao gồm:

  • Đinh đất/ Soil nailing
  • Neo trong đất/ Ground anchor
  • Neo đá/ Rock anchor
  • Hạ mực nước ngầm/ Dewatering
  • Jet grouting
  • Chemical grouting 
  • Micropile (Cọc D150-D300mm)
  • Thi công Công trình ngầm