Call us on 0984 162 482 - 098 360 9876

     Công ty Cổ phần Xây dựng FUCONS là công ty tư vấn, thi công chuyên nghiệp về Neo trong đất, Đinh đất, Neo đá, Micropile, Jet grouting, Chemical grouting. Thi công trình ngầm và Mỏ. 

Mục tiêu của FUCONS là cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho khách hàng, an toàn và đúng tiến độ trong khi vẫn duy trì tính chuyên nghiệp và chất lượng công việc ở mức cao nhất.

      Chúng tôi là những chuyên gia đáng tin cậy và uy tín về ổn định không gian ngầm tại Việt Nam.

       Cơ cấu tổ chức, con người, quy trình và hệ thống của chúng tôi, được hỗ trợ với công nghệ và thiết bị tốt nhất, đảm bảo rằng các dự án được tối ưu hóa sản xuất và giảm chi phí.