Hầm nhỏ và các đường lò trong khai thác mỏ

Một sự thay đổi sâu sắc

Khoan – Nổ mìn – Chống giữ dưới lòng đất là những công việc chúng ta thường thấy trong cả Xây dựng – Giao thông và phổ biến trong Khai thác mỏ.

Trong Xây dựng – Giao thông chúng ta gọi là Tunnels và trong Khai thác mỏ chúng thường được gọi là Declines hay Adits.

Có nhiều điểm giống nhau giữa hầm diện tích nhỏ và các đường lò trong khai thác mỏ, song cũng không ít khác biệt khiến nhà thầu gặp khó khăn trong việc điều chỉnh theo yêu cầu của từng lĩnh vực.

Quay trở lại Nghề với kỳ vọng – mơ một sự thay đổi sâu sắc toàn ngành bằng niềm say mê, thực chất và luôn hướng tới sự tử tế.

Hầm nhỏ và các đường hầm lò trong khai thác mỏ
Hầm nhỏ và các đường hầm lò trong khai thác mỏ