Sự phát triển của giao thông đường bộ, bất động sản du lịch mang lại nhiều thuận tiện cho người dân và giúp kinh tế phát triển. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại tác động tiêu cực đến môi trường như: phá hoại thảm thực vật địa phương, xói mòn đất, phá hủy địa hình, biến đổi điều kiện thủy văn khu vực…

FUCONS luôn hướng đến các giải pháp gia cố đi đôi với phục hồi hệ sinh thái đã mất. Các công nghệ xanh hóa luôn được cập nhật để bắt kịp xu thế của thế giới và tiên phong tại Việt Nam.

Giải pháp chống xói mòn bằng trồng cỏ đã được quan tâm hơn một vài năm trở lại đây, tuy nhiên phạm vi áp dụng hạn chế.
Mái dốc sau khi được trồng cỏ, chấn động khi nước mưa rơi xuống sẽ được giảm thiểu nhờ lá cây, qua đó phòng ngừa đất bị cuốn trôi theo. Nước mưa một phần bị giữ lại trên lá cây thẩm thấu từ từ vào lòng đất. Thậm chí nếu lượng mưa quá lớn không thẩm thấu hết vào đất thì thân cây của thực vật sẽ làm giảm tốc độ dòng nước, qua đó giảm thiểu xói mòn. Rễ sâu của cây họ đậu thậm chí có thể củng cố đất ở 0,75-1,5m như những thanh neo.
Và quan trọng nhất là Phục hồi hệ sinh thái đã mất.

CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI