Rừng được bảo tồn tốt, hiệu quả hơn gấp 85 lần trong việc ngăn chặn sạt lở đất

<2020/09/03,Ký giả: Yoon Han-ho>

Người ta phát hiện ra rằng những khu rừng được bảo tồn tốt có hiệu quả ngăn ngừa sạt lở đất cao gấp 85 lần so với những khu rừng không được bảo tồn.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Quốc gia của Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc (Chủ tịch Beom-kwon Jeon) thông báo rằng trong mùa mưa, những khu rừng có nhiều cây và thảm thực vật và đã được trồng trong nhiều thập kỷ có hiệu quả gấp 85 lần so với những khu rừng bị hư hại.

Khu rừng được bảo tồn tốt và khỏe mạnh (chỉ số diện tích lá 1,7) có lượng đất chảy tràn là 27,5 kg/ha, trong khi lượng đất chảy tràn trong khu rừng có ít rừng (chỉ số diện tích lá 0,3) là 2340 kg/ha (Chỉ số diện tích lá là tỷ lệ phần trăm số lá trong một khu rừng).

Những kết quả này là sự so sánh về dòng chảy trong đất giữa những khu rừng không bị cháy khỏe mạnh và những khu rừng bị cháy do cháy rừng, tập trung vào các vụ cháy rừng ở Andong, Gyeongsangbuk-do năm nay.

Trồng cây gây rừng để chống sạt lở đất xảy ra
Trồng cây gây rừng để chống sạt lở đất xảy ra

Viện Khoa học Lâm nghiệp Hàn Quốc cho biết, kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa ở chỗ đã chứng minh thông qua các con số định lượng rằng cây cối và thảm thực vật trong rừng giúp đất không bị chảy do gió mùa mùa hè và bão, đồng thời ngăn ngừa sạt lở đất.

Sạt lở đất gây thiệt hại hàng năm ở Hàn Quốc. Đặc biệt, có 9 người thương vong trong năm nay, con số thương vong cao nhất kể từ vụ lở đất Umyeonsan năm 2011.

Để ngăn ngừa và giảm thiệt hại do sạt lở đất cần quản lý tích cực về vấn đề trồng rừng và tái tạo rừng cùng với các dự án kiểm soát xói mòn như lắp đặt đập ở các khu vực rủi ro.

Các hiệu ứng chống sạt lở của rừng

Ngoài ra, cần thiết lập một chiến lược quản lý rừng thông minh hiệu quả để ngăn chặn thiệt hại do sạt lở đất bằng cách phân tích một cách khoa học tác dụng phòng chống sạt lở đất của rừng.

Dựa trên kết quả của nghiên cứu giám sát sạt lở đất này, chúng tôi dự định phát triển các phương pháp quản lý rừng thông minh chẳng hạn như tạo ra rừng chống sạt lở đất trong tương lai.

Tiến sĩ Seo Joon-pyo thuộc Phòng Nghiên cứu Phòng chống Thảm họa Rừng tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Hàn Quốc cho biết, “Rừng ngăn chặn đất chảy tràn và sạt lở đất thông qua hiệu ứng ô của cây, hiệu ứng cọc của rễ và hiệu ứng ròng, vì vậy cần phải liên tục quản lý rừng là rất quan trọng để giảm thiệt hại do sạt lở đất.”

<Nguồn: http://www.ecotiger.co.kr/>