Tag Archives: giải pháp phủ xanh

Thay thế bê tông phun bằng giải pháp phủ xanh

THAY THẾ BÊ TÔNG PHUN BẰNG GIẢI PHÁP PHỦ XANH

ĐÃ ĐẾN LÚC THAY THẾ BÊ TÔNG PHUN BẰNG GIẢI PHÁP PHỦ XANH NHẰM KIỂM SOÁT XÓI MÒN MÁI DỐC Điều này đúng trong đa số trường hợp mái dốc nhỏ hơn 45 độ, bề mặt là đào hay đắp, mặt mái là đất hay thậm chí là đá nứt nẻ mạnh. Sự phát triển&nbsp…