Tag Archives: khai thác mỏ

Hầm nhỏ và các đường lò trong khai thác mỏ

Một sự thay đổi sâu sắc Khoan – Nổ mìn – Chống giữ dưới lòng đất là những công việc chúng ta thường thấy trong cả Xây dựng – Giao thông và phổ biến trong Khai thác mỏ. Trong Xây dựng – Giao thông chúng ta gọi là Tunnels và trong Khai thác mỏ chúng&nbsp…