Tag Archives: khoan phun chống thấm

Khoan phun chống thấm

Đối với công trình thuỷ lợi, thủy điện, việc tiến hành xử lý chống thấm và gia cố tăng ổn định là công việc rất quan trọng, một trong những giải pháp hiệu quả là khoan phụt. Trong nhiều trường hợp, nhờ kết quả của khoan phụt mà không cần phải thay đổi kết cấu&nbsp…