Tag Archives: Neo trong đất Hotdog

Neo trong đất Hotdog

neo trong đất hotdog

Neo “Hotdog” là một loại neo ứng dụng việc cải tiến công nghệ thi công nhằm mục đích mở rộng vùng bầu neo, làm tăng diện tích tiếp xúc giữa bầu neo và vùng đất xung quanh. Qua đó làm tăng khả năng chịu lực của neo. Ứng dụng của neo Hotdog – Neo Hotdog&nbsp…