Tag Archives: phòng ngừa trơn trượt

Ổn định mái dốc, phòng ngựa trơn trượt sâu bằng Micropile kết hợp Soil Nailing (đinh đất)

ỔN ĐỊNH MÁI DỐC, PHÒNG NGỪA TRƯỢT SÂU BẰNG MICROPILE D220 KẾT HỢP SOIL NAILING

Soil nailing – Đinh đất đúng nghĩa hay Micropile thực sự rất mới mẻ tại Việt Nam. Áp dụng độc lập dường như đã xa lạ, chứ chưa nói tới việc kết hợp cả hai giải pháp. Một dự án FUCONS triển khai tại TP Hạ Long – Quảng Ninh xin được giới thiệu như&nbsp…