Tag Archives: Quy trình thi công đinh đất

Quy trình thi công đinh đất

Quy trình thi công đinh đất

Xây dựng các công trình để khắc phục những hậu quả do mái dốc gây ra như trượt đất, sạt lở đất đá đang được nghiên cứu và thi công tại nhiều quốc gia. Phương pháp sử dụng công nghệ “soil nailing” hay còn gọi là “đinh đất” thường được áp dụng để khắc phục&nbsp…