Thi công đinh đất

Xây dựng các công trình để khắc phục những hậu quả do mái dốc gây ra như trượt đất, sạt lở đất đá đang được nghiên cứu và thi công tại nhiều quốc gia. Phương pháp sử dụng công nghệ “soil nailing” hay còn gọi là “đinh đất” thường được áp dụng để khắc phục hậu quả và ổn định độ dốc mái đất, thực hiện trên bề mặt mái của công trình giao thông như mái taluy đường, mái
mố trụ cầu; công trình thủy lợi như mái đê, mái đập. Biện pháp đào mở sườn tầng thi công theo phương pháp “top down” đã rút ngắn được thời gian thi công và giảm khối lượng đất đào. “Đinh đất” được thi công đúng thiết kế và kỹ thuật là một biện pháp ổn định mái dốc có hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Fucons có khả năng cơ giới hóa công tác thi công với hệ thống thiết bị khoan, thiết bị bơm vữa và phun bê tông hiện đại. Thích hợp với nhiều điều kiện thi công khó khăn.

Trình tự thi công đinh đất

Giải pháp thi công đinh đất
Giải pháp thi công đinh đất