Call us on 091 2721 223 - 098 360 9876

Tin tức - Sự kiện

Neo trong đất Hotdog

Neo “Hotdog” là một loại neo ứng dụng việc cải tiến công nghệ thi công nhằm mục đích mở rộng vùng bầu neo. Làm tăng

Chi tiết »